BIC

Je mezinárodní identifikační kód banky. BIC = Bank Identification Code čili unikátní identifikační kód v rámci zemí podporující SWIFT. BIC se skládá z 8 (BIC8) -11 (BIC11)znaků. Tyto znaky zahrnují tři nebo čtyři z následujících částí : bankovní kód, kód země, kód umístění a kód podočky. Mezinárodní Organizace pro Standardizaci vytvořila SWIFT jako registrační autoritu pro BIC. Stejně jako IBAN i BIC musí finanční instituce na požádání sdělit klientovi. Často bývají obě identifikace součástí kartičky k vašemu účtu, čili je vhodné ji dobře uschovat.

Doporučujeme